Opakované platby

Způsob platby je možný pouze kartou pomocí platební brány. Po vyplnění objednávkového formuláře přesměruje systém Kupujícího na stránku platební brány. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a zasláním potvrzení včetně dokladu na email kupujícího. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce.

Platební metoda je napojena na platební bránu Stripe, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu. S údaji platební karty společnost Stripe nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu. 

Opakovaná platba - 30 dní
V případě, že předmětem koupě je členství v online klubu Petraki s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) jímž je zaplacená první úhrada byla vyúčtována k tíži platební karty Kupujícího. Kupující dává též souhlas, aby další členské poplatky byly automaticky vyúčtovány každých 30 dní k tíži platební karty Kupujícího a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. 

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby
Členství v online klubu Petraki může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese yoga@petraki.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.5.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.petraki.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.petraki.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.